ماده 1 – موضوع قرارداد:
ساخت و کدنویسی سایت سفارش داده شده طبق درخواست مشتری.

ماده 2 – مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت:
مبلغ سفارش بابت اجرای عملیات مندرج در ماده 1 قرارداد بر اساس نوع سایت درخواست شده از طرف مشتری تعیین می‌شود که پنجاه درصد از مبلغ قرارداد در ابتدای کار پرداخت خواهد شد و سی درصد از مبلغ قرارداد بعد از سه هفته از زمان عقد قرارداد و بالا آمدن صفحه اول سایت و مابقی آن پس از تکمیل سایت و نمایش نسخه تکمیل شده و رفع ایرادات کارفرما بر اساس مشخصات نرم افزار مندرج در ماده 1، تسویه خواهد شد.

ماده 3 -
اگر از ناحیه پیمانکار توقف یا اختلال در قرارداد به وجود آید، و کارفرما توافقی برای این توقف یا انحلال قرارداد نداشته باشد، پیمانکار مکلف است تمام حق الزحمه دریافتی را مسترد نماید. همچنین اگر از ناحیه کارفرما توقف یا اختلال در قرارداد به وجود آید، و پیمانکار توافقی برای این توقف یا انحلال قرارداد نداشته باشد، کارفرما موکلف است تمام مبلغ قرارداد مندرج در ماده 2 را به طور کامل بپردازد.

ماده 4 – مدت قرارداد:
مدت قرارداد برای انجام طراحی سایت بر اساس توافق انجام شده بین طرفین خواهد بود. که پیمانکار موظف است عملیات را در مدت تعیین شده به اتمام برساند.

ماده 5 – تعهدات کارفرما:
 • کارفرما موظف است مبالغ قرارداد را طبق شرایط قرارداد پرداخت نماید.
 • در صورت طراحی سیستم اختصاصی، پیمانکار و کارفرما تعهد می‌نمایند از زمان عقد قرارداد، Source Code نرم افزار طراحی شده مندرج در ماده 1، به هیچ نحو در فضای مجازی پخش نشود و یا آن را در اختیار شخص ثالث قرار ندهند. در غیر این صورت باید معادل مبلغ توافق شده، به عنوان خسارت پرداخت نمایند.
 • کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده مشتری قرار میگیرد کوشا باشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد (به هر نحوی – مانند نرم افزارهای Keylogger عدم رعایت نکات امنیتی و …) پیمانکار مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.
 • دریافت مجوز هایی مانند نماد اعتماد الکترونیکی به عهده کارفرما می باشد.
 • کارفرما متعهد می‌شود با فراهم آوردن هاست و دامنه‌ی مناسب، تمام اطلاعات هاست و دامنه و سایر اطلاعات لازم برای طراحی و بارگزاری سایت را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ماده 6 – تعهدات پیمانکار:
 • پیمانکار موظف است هرگونه عیب و ایرادی را که در نحوه‌ی کدنویسی نرم افزار مندرج در موضوع قرارداد وجود دارد، در زمان گارانتی مرتفع سازد.
 • پیمانکار موظف است خدمات ارائه شده در موضوع قرارداد را به مدت یکسال گارانتی و پشتیبانی نماید.
 • گارانتی و پشتیبانی نرم افزار طراحی شده، صرفا شامل رفع عیب و ایراد در کدهای برنامه‌نویسی شده و باگ‌های احتمالی می‌باشد.
 • پیمانکار موظف به تحویل کلیه Databaseهای موضوع قرارداد می‌باشد و تمام حق مالکیت به جز حق انتقال به غیر، پخش و یا فروش نرم افزار مندرج در ماده 1 به هر نحو و به هر صورت، متعلق به مشتری می‌باشد.
 • تهیه بکاپ از تمامی اطلاعات سایت طراحی شده، به هر نحو، به عهده کارفرما می‌باشد.
 • پیمانکار موظف است اصلاحات مدنظر کارفرما را حداکثر به تعداد 10 افزونه‌ی درخواستی، بدون دریافت هزینه اضافی و به طور کامل انجام دهد. به منظور انجام اصلاحات اضافی مازاد بر موارد ذکر شده، باید قرارداد جداگانه تنظیم شود.

ماده 7 - اصلاحيه، متمم، مكمل يا تغيير:
هرگونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوست هاي مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوست‌ها، صرفاً با جلب توافق طرفين قرارداد ميسر خواهد بود.

ماده 8 - قانون حاكم بر قرارداد:
اين قرارداد از هر نظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

ماده 9 – مراجع حل اختلاف:
در صورت بروز هرگونه اختلافی در اجرای این قرارداد و تفسیر مفاد آن، موضوع در کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده پیمانکار مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد و در صورت به نتیجه نرسیدن، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی قابل پیگیری می‌باشد.